KINDERALIMENTATIE

[separator type=’normal’ normal_full_width=’no’ pattern_full_width=” color=’#b8b8b8′ thickness=’1′ up=’15’ down=’15’]
Zorgplicht
“Echtgenoten zijn jegens elkaar verplicht de tot het gezin behorende minderjarige kinderen te verzorgen en op te voeden en de kosten van die verzorging en opvoeding te dragen.” Artikel 1:82 van het Burgerlijk Wetboek zegt het al: de zorgplicht na het huwelijk geldt ook voor eventuele kinderen. De plicht om kinderalimentatie te betalen blijft bestaan totdat uw kind 18 jaar is. Ook daarna moet u – tot het 21e jaar – een bijdrage voor de kosten van studie en levensonderhoud betalen. Zelfs als u geen contact of omgang met uw kind heeft, bent u verplicht om kinderalimentatie te betalen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kan dit worden beperkt.

Berekening
Om kinderalimentatie te berekenen, doorloopt mr. Boomsma-Shriber met u een aantal stappen. Allereerst wordt het netto gezinsinkomen berekend op basis van het aantal kinderen en de leeftijd van de kinderen. Vervolgens wordt in speciaal ontwikkelde tabellen opgezocht, wat de eigen bijdrage van ouders is voor de kosten van de kinderen.

Verdeling over ouders
De berekende kosten die u als ouders moet bijdragen aan uw kinderen, het eigen aandeel, wordt vervolgens verdeeld over beide ouders. Dit gebeurt naar rato van het inkomen. Het bedrag dat de ene partij aan de andere partij betaalt, is de kinderalimentatie. Dit bedrag wordt jaarlijks verhoogd met een percentage dat het Ministerie van Justitie vaststelt. Via een draagkrachtberekening kunt u laten onderzoeken of u uw berekende eigen aandeel wel kunt betalen.

Neemt u contact op met mr. Boomsma-Shriber voor een deskundige alimentatieberekening, of voor advies over wijziging van de hoogte van alimentatie.