PARTNERALIMENTATIE

[separator type=’normal’ normal_full_width=’no’ pattern_full_width=” color=’#b8b8b8′ thickness=’1′ up=’15’ down=’15’]

Zorgplicht
Het Burgerlijk Wetboek verwoordt het heel mooi: “Echtgenoten zijn elkander getrouwheid, hulp en bijstand verschuldigd. Zij zijn verplicht elkander het nodige te verschaffen” (artikel 1:81). Wie ‘ja’ zegt tegen deze zorgplicht voor elkaar, zegt daarom ook ‘ja’ tegen de plicht om ook na het huwelijk voor elkaar te zorgen. Als er behoefte aan is, en er is een groot verschil tussen de financiële situatie van ex-echtgenoten, moet de ene partner daarom de ander maandelijks een bepaald bedrag betalen. In principe voor maximaal 12 jaar. Het bedrag wordt jaarlijks verhoogd met een percentage dat het Ministerie van Justitie vaststelt.

Alimentatie ontvangen
Heeft u behoefte aan alimentatie, dan moet u eigenlijk een bedrag krijgen waarmee u kunt doorleven op hetzelfde niveau als tijdens het huwelijk. Om dat bedrag te berekenen, is specifieke kennis en informatie nodig. Actuele uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad spelen hierbij ook een rol. Daarbij is verder van belang in hoeverre u in staat bent om zelf een bepaald inkomen te verdienen, met andere woorden: wat is uw verdiencapaciteit? En wat betekent een eventuele nieuwe partner bij de bepaling van de hoogte van de alimentatie?

Alimentatie betalen
Moet u alimentatie gaan betalen? Dan speelt bij de berekening van de hoogte een aantal zaken een rol. Naast uw eigen draagkracht is dat ook de verdiencapaciteit van uw ex-partner. Ook kijkt mr. Boomsma-Shriber met u naar de mogelijkheid om de hoogte van de alimentatie te beperken, net als de lengte van de termijn dat u moet betalen.

Specifieke kennis
Het berekenen van te betalen alimentatie vraagt om specifieke kennis. Ook hierbij spelen actuele uitspraken van rechtbanken, gerechtshoven en de Hoge Raad een rol. Denkt u bijvoorbeeld aan een situatie waarin u uw baan verliest en minder gaat verdienen. Of wat er gebeurt als u zelf nieuw gezin sticht. En hoe kijken rechters bijvoorbeeld naar te betalen alimentatie, op het moment dat u 65 wordt?

 

Neemt u contact op met mr. Boomsma-Shriber voor een deskundige alimentatieberekening, of voor advies over wijziging van de hoogte van alimentatie.