VERDELING EN VERREKENING

[separator type=’normal’ normal_full_width=’no’ pattern_full_width=” color=’#b8b8b8′ thickness=’1′ up=’15’ down=’15’]

Gemeenschap van goederen
Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moeten uw huis, financiën en inboedel in beginsel gelijkelijk verdeeld worden. Deze verdeling geldt niet alleen voor bezittingen, maar ook voor schulden. Bepalend voor de omvang van de gemeenschap is het moment dat uw echtscheiding formeel is: de datum van inschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand. Er komt dan niets meer bij de gemeenschap en er gaat ook niets meer van af. De waarde wordt in beginsel bepaald op het tijdstip van verdeling.

Huwelijkse voorwaarden
Huwelijkse voorwaarden moeten bij beëindiging van de samenleving worden afgewikkeld. Meestal is hierin een periodiek of finaal verrekenbeding opgenomen. Verrekenbedingen zijn vaak ingewikkeld en vragen om de expertise van een ervaren en deskundig advocaat of mediator.

Fiscus
De verdeling van huis en financiën heeft fiscale gevolgen. Mr. Boomsma-Shriber kan u binnen haar netwerk doorverwijzen naar vakkundige, betrokken financieel adviseurs die u hierin begeleiden. Zij onderhoudt desgewenst nauw contact met hen.

Executie- en andere geschillen
Tijdens de verdelingsprocedure komt het voor dat banken te snel hypotheken stopzetten of kredietfaciliteiten intrekken, in strijd met hun zogenaamde zorgplicht. In zulke gevallen kan mr. Boomsma-Shriber voor u hiertegen procederen. Tijdens het in kaart brengen van uw financiële situatie met het oog op verdeling, komt mr. Boomsma-Shriber soms onterechte BKR-registraties tegen, die nog hersteld kunnen worden.

Neemt u contact op met mr. Boomsma Shriber voor een telefonisch gesprek.