Mevrouw Laura V.

Ik ben bij toeval mijn naamgenoot Laura tegengekomen op internet ivm een lopende kindsdeel recht. Mijn 1ste ontmoeting met Laura voelde goed, dat ik haar volledig mijn vertrouwen heb gegeven om mijn zaak en die van mijn zus te behartigen.

En dat heeft uiteindelijk tot een goed eind geresulteerd. Zonder haar inzet cq. druk op de ketel had het uiteindelijke kindsdeel lang op zich moeten wachten.

Mijn dank voor haar wezenlijke inzet vanuit haar hart.

Laura