Nalatenschap

Een sterfgeval in de familie heeft vaak een enorme impact. Naast het verdriet om het verlies van een familielid, vraagt ook de zorgvuldige afhandeling van de nalatenschap veel aandacht. Zeker in een emotionele tijd is zorgvuldige en deskundige begeleiding prettig en noodzakelijk. Als erfrechtspecialist en nalatenschapsmediator leidt Mr. Boomsma Shriber zowel de juridische als psychologische en emotionele aspecten in goede banen. Op die manier houden u en uw familieleden alle ruimte om het verlies zo goed mogelijk een plaats te geven.

Tijdig praten en nadenken

Nalatenschap gaat veel verder dan het regelen van kwesties rondom het overlijden van een naaste. Juist door tijdig na te denken over de invulling van een nalatenschap, voorkomt u conflicten in de toekomst. Mr. Boomsma-Shriber begeleidt u en uw familie in het pre-nalatenschapstraject. In een persoonlijk familietraject benut zij haar kennis en ervaring bij het vinden van passende oplossingen voor erfrecht- en financiële zaken rondom uw overlijden. Hierbij combineert zij haar ervaring al mediator en advocaat en werkt zij nauw samen met een estate planner en een notaris. Zo weet u zeker dat alle aspecten rondom uw nalatenschap in orde zijn en zijn uw naasten er direct betrokken en volledig op hoogte.

Nalatenschapsmediator

Als gecertificeerd nalatenschapsmediator begeleidt Mr. Boomsma-Shriber u bij de voorbereiding en afhandeling van een nalatenschap. Zij richt zich op alle zaken die zich binnen een familie kunnen voordoen en heeft hierbij steeds oog voor de juridische, psychologische en emotionele kanten van de zaak. Door lastige kwesties bespreekbaar te maken, kunt u de nalatenschap op een evenwichtige manier regelen. Hierdoor wordt het nalatenschapstraject met een breed draagvlak afgerond en kunnen u en uw familieleden het verdere leven goed vormgeven.

Erfrecht

Als iemand uit uw familie overlijdt, krijgt u onherroepelijk met erfrecht te maken. Ook in een tijd waarin de emoties hoog kunnen oplopen, moet u dan allerlei praktische zaken in orde maken. Als vFAS erfrechtspecialist heeft Mr. Boomsma-Shriber de deskundigheid en ervaring om u en uw familieleden goed en op maat te begeleiden en te adviseren. Op die manier helpt zij u de nalatenschap effectief en met oog voor mogelijke gevoeligheden te regelen. Op basis van haar ruime ervaring behandelt Mr. Boomsma-Shriber alle aspecten van het (internationale) erfrecht: van verdeling en afwikkeling van nalatenschappen tot het benoemen van vereffenaars en het oplossen van problemen met executeurs. Zo weet u zeker dat de nalatenschap snel in orde komt.

Mediation erfgenamen

Een erfenis zorgt regelmatig voor conflicten binnen families, zeker als er meerdere erfgenamen zijn. Alle erfgenamen moeten bij een besluit over de erfenis akkoord gaan. Bovendien spelen in veel families onbesproken zaken of andere ergernissen een grote rol. Als gecertificeerd nalatenschapsmediator is mr. Boomsma-Shriber uitstekend in staat op deze aspecten te signaleren en bespreekbaar te maken. Samen met de erfgenamen werkt zij aan een vertrouwensbasis, waarop alle betrokkenen zorgvuldig en efficiënt werken aan een oplossing met brede steun van de familie.

Legitieme portie

Ouders kunnen hun kinderen onterven. Als dit gebeurt, houdt u toch altijd recht op een deel van het vermogen uit de erfenis van uw ouders. Deze zogenaamde legitieme portie kan alleen uit geld bestaan, niet uit goederen. Het bedrag waar u recht op heeft, is gelijk aan de helft van de waarde van het erfdeel dat u zou ontvangen, wanneer u niet onterfd zou zijn. Om de legitieme portie te verkrijgen, moet u hier wel een beroep op doen. Mr. Boomsma-Shriber kan dit voor u regelen.

Stiefoudergevaar

Wanneer één van uw ouders overlijdt, komen goederen volgens het nieuwe erfrecht (2003) eerst bij de langstlevende echtgenoot terecht. Maar als deze langstlevende echtgenoot een nieuwe partner is, kunt u een beroep doen op uw wilsrecht. In dat geval zijn andere regels van toepassing. Als u wilt weten of dit ook voor u geldt, kunt u contact opnemen met Mr. Boomsma-Shriber.

Heeft u vragen over nalatenschap? Neemt u contact op met mr. Boomsma-Shriber voor informatie en advies.