Gezag en Erkenning

Bent u getrouwd en heeft u minderjarige kinderen? Dan heeft u samen het ouderlijk gezag over uw kinderen. U heeft dan het recht en de plicht om uw kinderen op te voeden, te verzorgen en belangrijke beslissingen voor ze te nemen. U bent vrij om te bepalen hoe u dat doet, zolang dat in het belang van uw kind is. Na de scheiding blijven beide ouders in beginsel het gezamenlijk ouderlijk gezag behouden. Bent u het als ouders niet met elkaar eens over de manier waarop u beiden het ouderlijk gezag invult? Of is het tijd voor andere afspraken, omdat de kinderen groter zijn geworden, er andere omstandigheden zijn of is er sprake van een samengesteld gezin? Dan kunnen wij u begeleiden bij het maken van nieuwe passende afspraken en zo nodig ook met de kinderen spreken. We beschikken ook over een netwerk met specialisten, zoals collaborative coaches, systeemtherapeuten en kinderbehartigers die zo nodig advies kunnen geven.

 

Wordt u het als ouders echt niet eens. Dan kunt u dit voorleggen aan de rechtbank. Die zal beide ouders horen, en afhankelijk van de leeftijd ook het minderjarige kind. Daarna besluit de rechtbank over het geschil.

Gezamenlijk gezag

Bent u niet getrouwd, maar heeft u wel kinderen? Dan heeft alleen de moeder van rechtswege het gezag. Als de vader en de moeder toch gezamenlijk gezag willen uitoefenen, dan kunt u dit aangeven bij de griffie van de rechtbank. Als de moeder geen toestemming voor gezamenlijk gezag geeft, kan de vader vervangende toestemming vragen aan de rechtbank. Afhankelijk van het belang van het kind zal de rechtbank dit verzoek toewijzen.

Echtscheiding

Als u besluit uit elkaar te gaan, behouden beide ouders het ouderlijk gezag. Alleen bij uitzondering heft de rechter het gezamenlijk gezag op en belast hij een van de ouders met het gezag. Dat kan op verzoek van een van de ouders en alleen wanneer de rechter dat in het belang van het kind acht. Zo’n verzoek bij de rechtbank vraagt een zeer goede motivering.