Omgangsregeling

Als bij een echtscheiding kinderen betrokken zijn, maken u en uw ex-partner in het ouderschapsplan afspraken over de zorgverdeling. Ook na een echtscheiding hebben kinderen en hun ouders recht op omgang met elkaar. Dit geldt eveneens voor ouders die geen gezag hebben. Maar ook grootouders hebben recht op contact met hun kleinkinderen. Hoewel de ouders de afspraken maken, staat het belang van het kind voorop bij het bepalen van de omgangsregeling.

Hierbij is sprake van co-ouderschap als uw kind de ene helft van de tijd bij een ouder is en de andere helft bij de andere ouder.

Mr. Boomsma-Shriber helpt ouders bij het samenstellen een evenwichtige omgangsregeling. In dit traject heeft zij oog voor de belangen en wensen van ouders én het welzijn van de kinderen. Het doel is altijd om mogelijke schade bij de kinderen te voorkomen. Nu en in de toekomst.