Echtscheiding

Het beëindigen van een relatie, kan een emotioneel proces zijn. Er moet veel geregeld worden en de verhoudingen zijn niet altijd constructief. In dat geval is het heel prettig en effectief als u steun krijgt van een ervaren advocaat of mediator. In beide rollen begeleidt en regelt Mr. Boomsma-Shriber het complete echtscheidingsproces.

Hoewel de situatie soms spanningen kan opleveren, zet zij zich volledig in om een oplossing te vinden die respectvol en constructief is voor alle betrokkenen. Op die manier kan iedereen de toekomst positief en met vertrouwen tegemoetzien.

Mediation

Als partners besluiten uit elkaar te gaan, is dit vaak een ingrijpende gebeurtenis. Emotioneel is scheiden te vergelijken met een rouwproces. Bovendien moeten voormalige partners heel veel praktische zaken regelen. In die situatie is professionele begeleiding door een onafhankelijke mediator heel prettig. Mr. Boomsma-Shriber staat u als mediator bij in het geval van een echtscheiding. Samen met u probeert zij een constructieve verstandhouding op te bouwen om gezamenlijk tot realistische en uitvoerbare afspraken te komen. Met haar begeleiding en coaching kunt u een lastige periode toch positief afronden. Als alles rond de scheiding, van de omgang met de kinderen tot de financiën, helder is vastgelegd, kan iedereen weer met vertrouwen vooruitkijken.

Recht

Voor een echtscheiding of een verbreking van een samenleving kunt u een advocaat inschakelen. Als u en uw partner beiden een advocaat inschakelen, kan Mr. Boomsma-Shriber de scheiding effectief en in goed overleg met de andere advocaat regelen. Wanneer uw partner geen advocaat kiest, kunt u via Mr Boomsma-Shriber voorstellen voor de scheiding doen aan uw ex-partner. Het is zaak dat u afspraken maakt over verdeling en verrekening, en alimentatie.

In het geval van kinderen, krijgen ook het ouderschapsplan en kinderalimentatie ruime aandacht. Alle gemaakte afspraken leggen we vast in een echtscheidingsconvenant. Uiteindelijk wordt de echtscheiding door de rechtbank uitgesproken. Vervolgens kunnen u en uw ex-partner met een positief gevoel een volgende fase starten.