Jouw rechten

Wat wil jij?

Als jouw ouders gaan scheiden, heb je volgens het ‘Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind’ het recht om ‘gehoord’ te worden. Dit betekent dat jij de rechter mag zeggen bij wie je na de scheiding het liefst wilt wonen, en hoeveel dagen per week bijvoorbeeld. Jij mag zelf bepalen of je ook van dit recht gebruik wilt maken. Zijn jouw ouders het met elkaar oneens bij wie jij komt wonen? Dan is het natuurlijk goed te weten dat je dit hoorrecht hebt. De rechter weet zo wat voor jou belangrijk is. En zoekt de oplossing die voor jou het beste is. In bijzondere situaties kun je ook zelf naar de rechter stappen.

Brief of gesprek

In ons land ‘hoort’ de rechter bij een scheiding meestal pas kinderen als ze twaalf jaar of ouder zijn. Heel soms gebeurt dit ook als je jonger bent. Je hoeft niet te wachten tot de rechter jouw mening vraagt. Want jij kunt ook de rechter zelf vertellen wat jij wilt. Dit doe je in een brief of in een persoonlijk gesprek. In dit filmpje vertellen drie jongeren wat zij hebben gedaan.

Bijzondere curator

Soms willen je ouders het beste voor je, maar lukt ze dat niet zo goed. Of ze willen iets voor jou beslissen na de scheiding, waar jij het totaal niet mee eens bent. Dan is het niet zo makkelijk om hardop te zeggen wat jij wilt. Of je zegt het wel, maar je vindt dat ze niet naar je luisteren. Een advocaat kan jou als minderjarige nog niet helpen. Gelukkig is er in ons land dan een andere oplossing: de bijzondere curator.