Verdeling en Verrekening

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd? Dan moeten uw huis, financiën en inboedel in beginsel gelijk verdeeld worden. Dit geldt zowel voor bezittingen als voor schulden. Het moment dat uw echtscheiding formeel is, bepaalt de omvang van de gemeenschap.

Hiervoor geldt de datum van inschrijving ervan in de registers van de burgerlijke stand. Er komt dan niets meer bij de gemeenschap en er gaat ook niets meer van af. De waarde wordt in beginsel bepaald op het tijdstip van verdeling.

Verdeling

De verdeling van huis en financiën heeft fiscale gevolgen. Mr. Boomsma-Shriber kan u binnen haar netwerk verwijzen naar vakkundige, betrokken financieel adviseurs die u hierin begeleiden. Zij onderhoudt desgewenst nauw contact met hen. De verdeling van het vermogen hangt nauw samen met de alimentatie (indien daar sprake van is) en heeft een grote impact op de betrokkenen. Zij willen immers allebei ergens wonen na de scheiding en wat gebeurt er met het pensioen. Onder de omstandigheden van de scheiding en bij gebrek aan ervaring en kennis is het uitdagend voor mensen om te blijven denken in oplossingen. Mr. Boomsma-Shriber zoekt met partijen naar de mogelijkheden en betrekt daarbij zo nodig een fiscalist of estate planner. Er is vaak veel meer mogelijk dan mensen aanvankelijk denken. Bij het simpelweg verdelen wat er is en een losstaande alimentatie berekening is er vaak minder mogelijk, waardoor mensen onnodig in conflict geraken. Dit terwijl ze graag samen tot oplossingen komen zodat beide partijen door kunnen met hun leven, ook voor de kinderen.

Huwelijkse voorwaarden

Bij beëindiging van de samenleving is het zaak om huwelijkse voorwaarden af te wikkelen. Meestal is hierin een periodiek of finaal verrekenbeding opgenomen. Verrekenbedingen zijn vaak ingewikkeld en vragen om de expertise van een ervaren en deskundig advocaat of mediator.