De heer D.

In een moeilijke periode van mijn leven stond Mr. Boomsma mij bij in mijn echtscheidingszaak. Haar bemoeienissen kenmerkten zich door efficiente en doelmatige professionaliteit enerzijds en oog voor de moeilijke emotionele verwikkelingen tussen beide partijen anderzijds.

Hoewel het om serieuze zaken ging konden we soms e.e.a. relativeren met humor. Belangrijk om dat er in een (in mijn geval) langdurig traject, in te houden.