Mevrouw VL. M.

Als je met je rug tegen de muur staat bij een eenzijdig opgesteld ouderschapsplan, dat inhoudelijk ook nog eens niet blijkt kloppen, heb je de andere partij nodig om dat recht te trekken. Echter, in mijn geval bleek dat helaas heel erg moeilijk. Laura heeft het oude ouderschapsplan en de manier waarop dat tot stand was gekomen geanalyseerd, en heeft de vinger op de zere plekken gelegd. Voor mij was belangrijk dat ik steun kreeg en ook een heldere uitleg bij de ingewikkelde juridische complicaties. In de ingezette juridische procedure heeft ze uitdrukkelijk ruimte gelaten voor mediation. Dankzij haar hulp kon uiteindelijk voor die weg worden gekozen. Dat heeft veel narigheid voorkomen, en het heeft tot een gezamenlijke oplossing geleid in de vorm van evenwichtige onderlinge afspraken.