De heer Roel Stallinga en mevrouw Loes van Randeraat

Onze ervaring met advocaat/mediator mevrouw Boomsma voor wat betreft onze echtscheiding is uitstekend. Omdat wij beiden wisten wat we wel en wat we niet wilden, waren er weinig problemen. Alhoewel mevrouw Boomsma in het eerste gesprek ons wel heel duidelijk heeft gemaakt dat we toch echt niets over het hoofd moesten zien en ons erg goed moesten realiseren wat er allemaal kon gebeuren, was het haar al snel duidelijk dat wij ons dat zeer goed bewust waren. Toch heeft het ons geholpen over sommige dingen nog eens extra goed na te denken en mede daardoor is de hele scheidingsprocedure snel en accuraat verlopen en afgehandeld. Waarbij de leidraad was om een en ander correct volgens de geldende wetten op schrift te stellen. Ook de assistentie van Hester van Tuijl heeft zeker positief bijgedragen aan de hele gang van zaken.