De heer M. vd M.

Laura heeft mij in begeleiding van de omgang met de ouderschapsverhoudingen uitstekende handvatten gegeven om de beste uitgangspunten te vinden voor mijn zoon en mijzelf in relatie en verhouding tot de moeder van mijn zoon. Daarbij is vooral de nadruk op goede voorbereiding en de aandacht voor de achterliggende emotie en wat dat doet uitgebreid aan bod gekomen. Dit heeft geleid tot een intrinsiek andere houding van mijzelf om te komen tot oplossingen waarbij ik de positie van mijn zoon centraal kon houden zonder mijzelf volledig uit het oog te verliezen. De persoonlijke interactie met Laura maken dat mijn positie-inname daarbij veel duidelijker is geworden en ook tot resultaten heeft geleid.