Spraakmakende Zaken

Welke rechten en wensen hebben kinderen als hun ouders gaan scheiden? In de aflevering ‘Spraakmakende Zaken’ van Paul Rosenmöller van 26 juli jl. zijn kinderen, advocaten en mediators hierover met elkaar in gesprek gegaan bij mij op kantoor.

Aanleiding voor de opnamen is een workshop voor echtscheidingsadvocaten, die momenteel wordt opgezet door Villa Pinedo: een platform voor en door kinderen van scheidende en gescheiden ouders. Ambassadeurs en bestuursleden van Villa Pinedo, van 12 tot 21 jaar, gingen samen met een aantal familierechtspecialisten en mediators, waaronder ikzelf, met elkaar in gesprek.

Gehoord worden

Een ding werd glashelder: kinderen voelen bij een scheiding een enorme behoefte om gehoord te worden door een onafhankelijk persoon, en vooral ook door hun ouders. Het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind gaat ervan uit dat ieder kind recht heeft om te worden gehoord. In ons land doet de rechter dat in beginsel echter pas bij kinderen van 12 jaar en ouder, en heel soms als een kind iets jonger is dan 12.

‘Normaal’ doen

Kinderen kunnen echter ook zelf de rechter benaderen en in een brief hun wensen uiten, bijvoorbeeld over een bezoekregeling. Ook kunnen ze zelf vragen om een bijzonder curator te benoemen. Van deze rechten bleken jongeren niet op de hoogte.

Naast de wens om gehoord te worden, benadrukten zij hoe belangrijk het voor hen is dat ouders een beetje ‘normaal’ blijven doen. Jongeren kunnen zich heel schuldig voelen, bijvoorbeeld als ze zin hebben om een dagje langer bij een van de ouders te blijven.

Ex-en blijven ouders

De aanwezige advocaten vertelden dat zij hun cliënten altijd op het hart drukken dat ze samen ouders van hun kinderen blijven, ook al zijn zij geen partners meer. Maar de ouders worden soms zo geabsorbeerd door een scheiding, dat ze dat wel eens vergeten, zo werd erkend. Daarop ontstonden direct ideeën bij de jongeren, bijvoorbeeld om op de site van Villa Pinedo filmpjes van de ervaringen van kinderen te plaatsen. Als advocaten kunnen wij onze cliënten hierop attent maken.

LoyaliteitskwestieVoor de aanwezige advocaten was het een zeer leerzame en vooral indrukwekkende middag. Mediators voeren bij een scheiding wel gesprekken met de kinderen van beide partijen. Maar als advocaat doe je dat niet, juist om bijvoorbeeld te voorkomen dat je het kind in een loyaliteitskwestie betrekt. Als advocaat én mediator heb ik deze dag daarom veel van de kinderen opgestoken, en de nodige inspiratie opgedaan!

Bekijk hier de uitzending Spraakmakende Zaken van 26 juli 2012.