Tweede Kamer stemt in met het wetsvoorstel ‘Lesbisch Ouderschap’

Een volgende stap in de richting van volledige gelijkheid voor lesbische paren! Met het wetsvoorstel wordt beoogd de duomoeders – naast de al bestaande rechtskeuze partneradoptie – een eenvoudigere mogelijkheid te bieden tot het vormen van een juridisch gezin, en daarbij gelijktijdig de positie van de meemoeder te versterken. Het wetsvoorstel ‘Lesbisch Ouderschap’ versoepelt de regels voor het ontstaan van het lesbisch ouderschap. Voor de meemoeder wordt het mogelijk gemaakt om het kind van haar vrouwelijke partner te erkennen bij de burgerlijke stand. Dientengevolge kan de meemoeder juridisch ouder worden zonder dat zij daarvoor een gerechtelijke procedure behoeft te doorlopen. Het juridisch ouderschap voor lesbische moeders ontstaat dan, net zoals bij heteroseksuele vaders, zonder tussenkomst van de rechter.

Het wetsvoorstel ‘Lesbisch Ouderschap’ is op 30 oktober 2012 aangenomen door de Tweede Kamer. Een ruime meerderheid stemde in met de versoepeling van de regels voor het lesbisch ouderschap. De behandeling van het wetsvoorstel wordt, nu het is aangenomen door de Tweede Kamer, voortgezet door de Eerste Kamer. De voortzetting van de openbare behandeling van het wetsvoorstel, ook wel het debat genoemd, wordt eerst schriftelijk voorbereid door een Eerste Kamercommissie. De duur van de schriftelijke behandeling is op dit moment nog onbekend. Hierover zal op de website te zijner tijd nadere informatie worden gegeven.

Nu de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Lesbisch Ouderschap’ heeft aangenomen, is er een volgende stap gezet. Het is echter nog onduidelijk wanneer het wetsvoorstel als wet in werking zal treden. Partneradoptie is derhalve tot op heden de enige mogelijkheid voor de meemoeder om juridisch ouder te worden van het kind van haar vrouwelijke partner. Gezien er veel onduidelijkheid bestaat over het verloop van de partneradoptieprocedure, is er voor onze cliënten een handleiding samengesteld waarin de gehele procedure chronologisch wordt beschreven.