Is scheiden lijden voor de kinderen?

Wat is het effect van een scheiding op kinderen? En wat kunnen ouders doen om dit zoveel mogelijk te beperken? Mr. Laura Boomsma-Shriber, personen- en familierechtadvocaat, haalt resultaten van een aantal onderzoeken aan.

Bij elkaar blijven vanwege de kinderen? Veel stellen in een ongelukkig huwelijk zitten in een dilemma. Want hoe pakt een scheiding uit voor kinderen? Gaan ze er schade van ondervinden? In mijn praktijk krijg ik veel met deze vragen te maken. En als getrouwde ouder kan ik me heel goed voorstellen hoe je hiermee worstelt. Naar het effect van een scheiding op kinderen is in Amerika het nodige onderzoek gedaan.

Verrast of opgelucht

Soms merken kinderen helemaal niks van een ongelukkig huwelijk. Ouders brengen ruzies zoveel mogelijk tot stilzwijgen. Het nieuws dat papa en mama gaan scheiden slaat dan in als een bom bij kinderen: ze kunnen verrast of verschrikt reageren. Terwijl kinderen met ouders die continu ruzie hebben, juist opgelucht kunnen zijn: blij dat het geruzie voorbij is.[i]

Een klap

Hoe de situatie ook was, een scheiding is in eerste instantie altijd een klap voor kinderen. Veel van hen zijn boos, bang, ongerust of in shock. Binnen twee jaar na een scheiding verdwijnen of verminderen die gevoelens echter wel.[ii] Een meerderheid van de kinderen lijkt ook op langere termijn een scheiding goed te verduren.[iii]

Vechtscheiding

Om negatieve gevolgen van een scheiding voor kinderen te beperken, is het wel belangrijk dat de ouders op een goede manier met de scheiding omgaan. In mijn praktijk geef ik cliënten altijd mee: besef dat een vechtscheiding jarenlange voortzetting van pijn met zich meebrengt. Dat heeft ook impact op de kinderen, daar ben ik van overtuigd. Mijn advies: zoek op tijd hulp, en overweeg of mediation de beste manier is om de scheiding te regelen.

Warmte en support

Hoe kun je als ouders de problemen door een scheiding voor je kinderen zoveel mogelijk beperken? Het advies is om kinderen zo weinig mogelijk bloot te stellen aan het conflict dat tussen ouders speelt in het scheidingstraject. Het is wel raadzaam om heel helder over de scheiding en de gevolgen ervan te praten, en om alle vragen van kinderen goed te beantwoorden. Ook warmte, emotionele support en aandacht voor de activiteiten van kinderen vormen een buffer tegen de problemen die zij bij een scheiding kunnen ondervinden.[iv]

 


 

[i] 1985, onderzoek E. Mavis Hetherington e.a.

[ii] 2002, onderzoek E. Mavis Hetherington en Anne Mitchell Elmore

[iii] maart/april 2013, artikel Scientific American Mind, Arkowitz en Lilienfeld

[iv] maart/april 2013, artikel Scientific American Mind, Arkowitz en Lilienfeld