Promofilmpje gezamenlijk ouderlijk gezag

In de blog:”Gezamenlijk gezag nu digitaal aan te vragen.“ werd reeds gesproken over de mogelijkheid om nu online gezamenlijk ouderlijk gezag aan te vragen bij de rechtbank. Nu is hiervan ook een Promofilmpje beschikbaar dat laat zien hoe makkelijk dit is.

Wat als het niet zo makkelijk gaat?

Van het aanvragen van gezamenlijk ouderlijk gezag is toestemming van de moeder nodig. Is deze niet bereid om deze toestemming te verlenen dan kan de vader hier vervangende toestemming aan de rechter voor vragen. Heeft u hierover vragen neem dan contact op met mr. Boomsma.

Consequenties eenhoofdig gezag.

Heeft u niet het gezamenlijk gezag dan mag de moeder bijvoorbeeld beslissingen over verhuizingen, ook naar het buitenland nemen zonder de toestemming van de vader. Heeft u gezamenlijk ouderlijk gezag dan krijgt de andere ouder automatisch alleen het gezag. Heeft alleen de moeder het gezag dan bepaalt de rechter wie voortaan het gezag krijgt. Dit kan de andere ouder zijn of iemand anders. De andere ouder heeft dan de voorkeur. Deze ouder kan een verzoek indienen om het gezag te krijgen. De rechter mag alleen een ander dan deze ouder benoemen als dit beter is voor het kind.

Als de moeder overlijdt en in haar testament een voogd heeft benoemd dan kan de vader alsnog een verzoek indienen om het gezag te krijgen. Dit geldt ook als er in get gezagsregister een aantekening is gemaakt (zie blog: link). Doet de vader dit binnen 1 jaar dan heeft hij de voorkeur boven de aangewezen voogd. Na dit jaar is hij zijn voorkeurspositie kwijt. Hij krijgt dan alleen het gezag als de situatie is veranderd na benoeming van de voogd of als bij benoeming is uitgegaan van onjuiste of onvolledige gegevens.