Ook rechtelijke macht wil vechtscheidingen aanpakken.

Vechtscheidingen staan recent vol in de aandacht in pers en op tv. De rechterlijke macht is zich hiervan bewust en wil haar aandeel hierin veranderen door een conflict tussen ex echtelieden bij de kern aan te pakken door meer aandacht te besteden aan de onderlinge emoties in plaats van de formele juridische aspecten. www.rechtspraak.nl Ook kan het proces dat nu heel erg versnipperd is, doordat echtelieden o.a. met verschillende rechters te maken krijgen, meer gestroomlijnd worden zodat de echtelieden het overzicht en de regie behouden. Van belang is dat er meer geld komt om projecten zoals het verplichte Ouderschapsonderzoek blijvend te financieren.