1/3e van de huwelijken eindigt door scheiding, 2/3e door overlijden

Door alle ophef rondom vechtscheidingen staat niemand er echt bij stil dat de meeste huwelijken door de dood worden ontbonden. Hoewel de echtgenoten het samen kranig hebben volgehouden wil dat niet zeggen dat er bij het overlijden van een van de echtgenoten toch nare conflicten kunnen ontstaan.

Vooral bij samengestelde gezinnen, waarbij er 2e of 3e echtgenoten in het spel zijn kan bij de eventueel daarbij behorende 2e leg de spanning tussen bijvoorbeeld de kinderen uit het eerste huwelijk en de nieuwe echtgenoot over de jaren heen sterk zijn opgelopen. Voor kinderen uit het eerste huwelijk kan het moeilijk te begrijpen zijn dat zij onterfd zijn of dat de nieuwe vriendin van papa via een tweetrapsmaking met volledige inteerbevoegdheid in feite al het vermogen kan verteren. Vooral als deze vriendin dan ook nog eens vele jaren jonger is dan vader en nog vele jaren interen voor de boeg heeft kan dat tot verontwaardiging leiden. Wat te doen als men met een dergelijke situatie wordt geconfronteerd? Procederen in het erfrecht is meestal geen eenvoudige zaak, duurt lang en brengt ook de nodige kosten met zich mee.

Bij echtscheidingen wordt mediation steeds vaker toegepast en de politiek spant zich nu in om in de toekomst mediation bij echtscheiding zelfs verplicht te maken. Er eerst samen uit proberen te komen lijkt steeds meer de norm te worden bij beëindiging van het huwelijk door scheiding. Hoewel een grote deel van de huwelijken eindigt door het overlijden van een van de partners staat men hier echter nagenoeg niet bij stil. Je kunt als de vader uit dit verhaal denken dat het jouw tijd wel zal duren en de eventuele problemen die in het verschiet liggen overlaten aan je kinderen en je geliefde om uit te vechten of op te lossen, of je kunt bij leven via mediation nog de familierelaties verbeteren en daarmee je naasten een betere toekomst nalaten.

Ook kunnen er veel problemen voorkomen worden door de bedoelingen die je hebt bij je testament van te voren nader toe te lichten, zodat dit voor de achterblijvers beter te begrijpen en daarmee te accepteren is.
Daarmee maak je je testament ook echt tot je laatste wil. Maar ook als er voor het overlijden hier geen sprake van is geweest valt er nog veel te winnen met nalatenschapsmediation.