Money talks

Money makes the world go round, maar een goed gesprek over de financiën wordt door de meeste geliefden hartstochtelijk vermeden en als absoluut niet romantisch bestempeld. Dit terwijl goed geïnformeerd zijn over de financiële situatie van je echtgenoot de kans op een succesvol huwelijk significant verhoogt. Dat je van financiële problemen letterlijk grijze haren kan krijgen en dat ze een belangrijke bron zijn van echtelijke problemen en daarmee van een scheiding, zal de meesten niet verbazen.

Maar dat er een correlatie is tussen de kans dat je samen blijft en hoe goed je op de hoogte bent van het financiële profiel van je echtgenoot voor het huwelijk, is iets wat een stuk minder bekend is en waar de gemiddelde persoon niet bij stil staat. Met financieel profiel bedoel ik enerzijds de bezittingen en schulden van de partner en anderzijds hoe de partner omgaat met financiën (rekeningen op tijd betalen, kredietwaardigheid) en wat zijn/haar emotionele en symbolische verhouding is tot geld (vrijgevig of krenterig, angstig of vertrouwend, bang zijn dat er niet genoeg is, erop vertrouwen dat er genoeg zal zijn, er status aan ontlenen, voelen dat je het niet verdiend hebt, slordig of overdreven punctueel met geld omgaat, waar staat geld voor bij de partner en wat voor doelen of dromen wil de partner ermee bereiken).

Uit een landelijk onderzoek in de Verenigde Staten bleek dat van de getrouwde stellen 26% meer dan gescheiden stellen, wisten wat het inkomen van hun aanstaande was. 36% meer van de getrouwde stellen wisten van de studieschuld van hun aanstaande. En 30% meer wisten van de betaalgeschiedenis van hun echtgenoot. Waar van de gescheiden stellen slechts 28% wisten van de lange termijn financiële doelen van hun (voormalige partner) was dat van de stellen die nog samen waren 60%. Een significant verschil. Een belangrijk verschil als je bedenkt dat geld een grote symbolische waarde heeft en voor dromen, veiligheid, en succes staat.

Uit dit onderzoek kwam ook naar voren dat alleen praten over geld niet voldoende is. De kwaliteit van de communicatie is belangrijker dan de frequentie waarmee er over geld wordt gesproken. Veel mensen vergeten dat hoe je over geld denkt en ermee omgaat, een belangrijk onderdeel is van je lifestyle en dat dit een grote rol speelt bij je financiële comptability als partners. 53% van de gescheiden stellen gaf aan dat daar bij hen geen sprake van was geweest en dat ze in feite verrast waren geweest door de slechte kredietwaardigheid van hun partner, dat hij/zij teveel uitgaf en rekeningen niet betaalde. Zo kwamen velen er pas bij de scheiding achter dat hun toekomstige ex een enorme studieschuld had (en die zijn nogal fors in de VS). Alhoewel de financiële stress een belangrijke aanleiding voor de scheiding bleek te zijn, maakte de scheiding meestal geen einde aan de financiële problemen en werden deze  na de scheiding alleen maar groter. Vaak moet er nog jaren afbetaald worden aan de schulden die de ex voor of tijdens het huwelijk heeft gemaakt en vooral vrouwen van wie de man de enige broodwinnaar was waren er minder goed aan toe na de scheiding. Hierbij kwamen nog de kosten van de scheiding. Waarbij de kosten van het voor de rechtbank uitvechten van de scheiding het hoogst waren.

Kortom, of je financieel compatible bent is dus een van de belangrijkste pijlers van een gelukkig huwelijk. Dit betekent ook dat door vroeg in de relatie al met elkaar constructief in gesprek te gaan over geldzaken en weten hoe je er allebei inzit en er voor staat, invloed kan uitoefenen op het succes van je relatie en er voor kan zorgen dat je niet verblindt door het mooie plaatje van huisje, boompje, beestje in het huwelijksbootje stapt (zonder goede huwelijkse voorwaarden) met iemand die door zijn BKR registratie geen hypotheek gaat krijgen. Ik zeg altijd maar, projectie is geen connectie.

Veel mensen vinden over geld praten echter heel confronterend en omdat “geld” voor zo veel staat en het onderwerp vaak zo is verankerd met hoe je bent opgevoed, is het voor veel mensen ook nogal uitdagend om hoe ze met geld omgaan/zich tot geld verhouden te veranderen. Dit gecombineerd met het hardnekkige beeld dat praten over geld niet romantisch zou zijn, maakt dat veel mensen een goed gesprek hierover liever vermijden. Of er alleen over praten als er ruzie over is. Over geld praten is juist enorm intiem en kan heel leuk zijn. Je komt immers heel erg veel te weten over je geliefde door hierover vragen te stellen. Wat zijn zijn of haar dromen? Wat zijn de zorgen? Hoe werd er vroeger thuis mee omgegaan? Speelt dat nu een rol? Wat voor lange termijn doelen wil je behalen?

Vaak weten mensen natuurlijk ook niet helemaal hoe het wettelijk en fiscaal allemaal precies zit. Veel mensen zouden wel wat hulp kunnen gebruiken om hun eigen financiën en die van hun partner te doorgronden en daar lange termijn doelen aan te verbinden. Een gesprek kan een stuk soepeler verlopen als je er begeleiding van een professionele coach bij hebt. Wat wil jij nou eigenlijk? En ik? Begrijpen we wel elkaar wel precies goed? Hebben we wel aan alles goed gedacht. Wil jij eigenlijk wel graag een gezamenlijke financiële toekomst aangaan, maar heb je van je ouders meegekregen dat het familievermogen niet met je toekomstige partner gedeeld mag worden?

De VvCP, staat vooral bekend vanwege de collaborative divorce, of Overlegscheiding. De doelstelling van de vereniging is echter om met de methode van collaborative practice niet alleen conflicten op te lossen, maar ook deze te voorkomen. De methode is ook heel goed inzetbaar om samen op een prettige manier en goed geïnformeerd overleg te voeren en waar nodig afspraken vast te leggen in alle fases van de relatie. Niet alleen bij het aangaan van een huwelijk, maar ook bijvoorbeeld als er kinderen komen en een van de twee stopt met werken, waardoor er verlies van inkomen is en  er meer afhankelijkheid ontstaat. Voor veel mensen is samen leven met je geliefde en een gezin opbouwen een grote droom. Voor de dag van je leven zijn mensen bereid om groots uit te pakken. Op de belangrijke momenten in jullie leven onder goede begeleiding het gesprek aangaan en daarbij uitgedaagd te worden om net even wat dieper door te denken en te spreken is een net zo belangrijke investering. Misschien nog wel belangrijker als je kijkt naar de uitkomsten van het in deze blog aangehaalde onderzoek.