Uit elkaar gaan is al pijnlijk genoeg. Als er dan ook nog nauwelijks tot geen overleg mogelijk blijkt met je ex-partner dan is dat extra vervelend. In mijn geval ging het zelfs om huiselijk geweld, stalken en bedreigingen. Deze nachtmerrie had ik zonder de hulp van Mr. Boomsma-Shriber niet kunnen doorstaan.

Naast gedegen juridisch advies, hetgeen onontbeerlijk was om überhaupt uit deze situatie te komen, was het met name het zeer persoonlijke advies dat mij geholpen heeft. Zo adviseerde ze mij bijvoorbeeld om mijn persoonlijke bezittingen direct uit het huis te halen, niet te focussen op wie de meubels kreeg of het servies en afstand te doen van de honden. Dat zou namelijk rust geven en ervoor zorgen dat het contact geminimaliseerd werd en verdere escalaties voorkomen werden. Dat was moeilijk om te doen, maar wel het beste om de onhoudbare situatie te doorbreken.

In al het advies dat ik heb ontvangen bleek daarnaast het voorkomen van een procedure  en kostenbeheersing de rode draad. Dat vond ik verfrissend en niet iets wat ik op voorhand had verwacht.

Vier maanden na het eerst gesprek is het dossier gesloten. Het huis is in goed overleg met mijn ex-partner verkocht, de overwaarde en inboedel is verdeeld en het contact is verbroken. Uiteraard ben ik emotioneel beschadigd, maar ik had me geen betere uitkomst kunnen wensen.

Ik was rond oktober 2014 verwikkeld in een echtscheidingssituatie.  Wij dachten er aanvankelijk samen uit te komen, maar helaas bleek dat niet mogelijk. Ik had voor het eerst in mijn leven een advocaat nodig.

Hoe kies, of beter hoe herken je een advocaat die betrouwbaar en vakkundig is. Wanneer niemand in jouw omgeving advies kan geven moet je zelf op zoek. Het internet staat boordevol met advocaten, gebrek is er niet maar hoe maak je de juiste keuze.

Ik stroopte het internet af en op gevoel maakte ik de keuze voor Laura Boomsma, belde haar op en maakte een afspraak.

Het werd een helder en duidelijk gesprek. ” als er iets niet goed gaat meld het dan meteen en laat het niet sluimeren en als we van start gaan dan vormen we een team. Meld me alles en volledig”.  Nou dat was helder en aan de hand van de vragen die ze stelde had ik het vertrouwen dat ze wist wat ze wilde en waar ze over sprak.

Inmiddels is de scheiding een feit en ben ik tevreden met het resultaat. Het contact met Laura was zeer prettig. Het was soepel,  informeel en  vertrouwd. Af en toe ernstig en soms met humor.

Kenmerkend voor Laura is dat je merkt dat ze echt voor jouw belang gaat. Je merkt dat ze zeer ervaren is, goed op de hoogte van wet en regelgeving is, bereidt zich voor een rechtzaak zeer goed voor, piekt daar echt en termijnen worden goed bewaakt en voortgang op de voet gevolgd. En niet onbelangrijk goed bereikbaar is wanneer je vragen hebt.

Kortom een fijne betrokken en vakkundige vakvrouw om samen een team mee te vormen.

Toen ik haar leerde kennen was het nog mr. Boomsma. Al gauw is dat veranderd in gewoon Laura. Dat illustreert hoe Laura met haar cliënten samenwerkt. Laagdrempelig, pragmatisch, doortastend, open en actief. Als een team. Stap voor stap naar het best haalbare resultaat.

Laura heeft mijn belangen en positie op een zeer goede wijze behartigd. Vanaf het begin heeft ze zich vastgebeten in het dossier en allerlei andere stukken. Laura is een zeer ervaren advocaat en bovendien een soepele onderhandelaar. Ze is communicatief sterk en weet daarmee de wederpartij goed van repliek te dienen. Ze heeft me gevraagd en ongevraagd steeds van gefundeerd advies voorzien. Laura is pas tevreden als elk detail is uitgeplozen en stukken of reacties goed zijn afgehecht en er niets meer vrij te interpreteren valt. Op de momenten dat het tegen zat of spannend werd heeft Laura me steeds weten gerust te stellen. Heel fijn vond ik ook het netwerk van Laura waarop een beroep kon worden gedaan als dat nodig was. Hoewel het om serieuze zaken ging hebben we samen ook flink gelachen.

Beste Laura, heel veel dank voor alle goede zorgen, je steun en het mooie resultaat dat je voor me hebt weten te realiseren. Je bent niet alleen een topadvocaat, maar ook een fijn mens en ik beveel je dan ook van harte aan.

Laura Boomsma heeft mijn belangen ontzettend goed behartigd. Ik heb haar leren kennen als een advocaat met echt verstand van zaken en up-to-date kennis over het familierecht. Ook heeft zij een goed netwerk om zich heen voor er dingen gebeuren die te maken hebben met andere rechtsgebieden. Laura is recht door zee, komt haar afspraken altijd na, is enorm punctueel, geeft houtsnijdende gevraagde én ongevraagde adviezen en zal niet rusten voordat de juridische stukken optimaal onderbouwd zijn met jurisprudentie en helemaal zijn dichtgetimmerd zodat er niets ter vrije interpretatie over gelaten kan worden. Laura is altijd goed bereikbaar en wanneer het nodig is, zet zij zeker dat stapje harder om tot een zo optimaal mogelijk resultaat te komen. En ook niet onbelangrijk, Laura is een heel fijn mens om mee samen te werken omdat zij ook nog eens heel duidelijk oog heeft voor de zachte kant van de zaak.

Overvallen door de aangezegde (v)echtscheiding door mijn ex, heeft Laura vanaf het begin direct pragmatisch ingezet op een zo realistisch mogelijk te behalen resultaat. Daarbij heeft Laura mij binnen dit proces zowel op het persoonlijke als zakelijk vlak uitstekend kunnen bijstaan bij het nemen van de juiste beslissingen.

Laura heeft een uitgebreide kennis van zaken om mensen bij een scheiding juridisch bij te kunnen staan. In het web van met elkaar verweven relevante fam. rechtelijke en fiscale aspecten, heeft ze op een zeer betrokken en heldere wijze naar een voor mij optimale uitkomst toegewerkt. Zij bijt zich vast in het dossier en werkt schouder aan schouder naar een optimale uitkomst en een nieuwe start.

Haar deskundigheid en persoonlijkheid maakte dat ik mij gesterkt voelde als team op de juiste wijze tegengas te geven aan alles dat je tijdens een scheiding op je af kan zien komen. Laura heeft mij ontzettend goed geholpen. Tijdens het proces heb ik haar leren kennen als een oprecht betrokken en gedreven no-noncence advocaat met oog voor de persoonlijke aspecten. Een scheiding is niet niets. Met Laura haar steun ben ik het scheidingsproces goed door gekomen.

Bij een ingewikkelde familiekwestie waar de emoties hoog opliepen is mr. Boomsma – Shriber adequaat en doortastend te werk gegaan waarbij er duidelijk rekening is gehouden met de belangen die er op het spel stonden. In de gerechtelijke  procedure heeft zij creatief maar uitermate zorgvuldig en consistent gehandeld waardoor het beoogde resultaat is gerealiseerd. Bovendien is er altijd met een korte en directe lijn gecommuniceerd, hetgeen als zeer prettig is ervaren.

Als je met je rug tegen de muur staat bij een eenzijdig opgesteld ouderschapsplan, dat inhoudelijk ook nog eens niet blijkt kloppen, heb je de andere partij nodig om dat recht te trekken. Echter, in mijn geval bleek dat helaas heel erg moeilijk. Laura heeft het oude ouderschapsplan en de manier waarop dat tot stand was gekomen geanalyseerd, en heeft de vinger op de zere plekken gelegd. Voor mij was belangrijk dat ik steun kreeg en ook een heldere uitleg bij de ingewikkelde juridische complicaties. In de ingezette juridische procedure heeft ze uitdrukkelijk ruimte gelaten voor mediation. Dankzij haar hulp kon uiteindelijk voor die weg worden gekozen. Dat heeft veel narigheid voorkomen, en het heeft tot een gezamenlijke oplossing geleid in de vorm van evenwichtige onderlinge afspraken.

In een slepende echtscheidingsprocedure heb ik met meerdere advocaten contact gehad voor bijstand of advies, Laura Boomsma stak daar met kop en schouders bovenuit. Ze komt direct tot de kern, is zeer deskundig en komt met de bete oplossing. Daarnaast is ze betrokken en prettig in de omgang, ik kan haar zeer aanbevelen.

Met dank aan Laura heb ik inzicht gekregen in mijn scheiding en de afwikkeling daarvan. Zij is iemand met kennis en dat geeft vertrouwen. Samen met Laura hebben we de zaak goed kunnen afsluiten. Ik kan haar aan iedereen aanbevelen. Zij is een oprecht eerlijke, ook scherp van tong, dame.

Met een scheiding wordt het pas duidelijk hoe moeilijk het is als vader om een juiste inschatting te kunnen maken van het bedrag aan kinderalimentatie dat nodig is om je kinderen op eenzelfde voet te kunnen laten opgroeien als voor de scheiding. Gelukkig wist Mr. L. Boomsma – Shriber me binnen korte tijd goed en deskundig te vertellen hoe dergelijke bedragen berekend worden en wat daarvoor aan informatie benodigd is. Na een grondige inventarisatie van de financiële situatie voor de scheiding en de financiële situatie na de scheiding is in een duidelijk en compleet document alles duidelijk gemaakt. Om in een aantal woorden Mr. L. Boomsma – Shriber te typeren; daadkrachting, duidelijk, deskundig, brede kennis, toegankelijk, betrouwbaar, betrokken.

 

In een moeilijke periode van mijn leven stond Mr. Boomsma mij bij in mijn echtscheidingszaak. Haar bemoeienissen kenmerkten zich door efficiente en doelmatige professionaliteit enerzijds en oog voor de moeilijke emotionele verwikkelingen tussen beide partijen anderzijds.

Hoewel het om serieuze zaken ging konden we soms e.e.a. relativeren met humor. Belangrijk om dat er in een (in mijn geval) langdurig traject, in te houden.

 

Laura heeft me in een kwetsbare tijd, vertrouwen in mijn zaak gegeven. Ze gaf duidelijke richtlijnen van waar ik rekening mee moest houden en heldere adviezen. Ik voelde me hierdoor gesterkt en had vertrouwen in een goede uitkomst.